تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
نظرات |

حتماً تا به حال شنیده اید که انسانهایی وجود دارند که آنقدر در عمل و نظر انسانهای وارسته ای هستند که خداوند به آنها چشم برزخی عطا کرده است. این افراد در همین دنیا زندگی می کنند اما چیزهایی مشاهده می کنند که انسان های عادی از درک آن عاجز و محجوب هستند.

اما سوال مهم اینجاست که آخرت چیست؟ جوابی که عقل و نقل آن را تأیید می کنند این است که آخرت باطن همین دنیاست.

دلایل قرآنی و روایی:

1. «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون » "آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا مى دانند و از آخرت غافلند"( سوره روم آیه 7)
این آیه بیان کرده است که آن افراد ظاهر دنیا را می دانند و هر مخاطبی از این جمله می تواند بفهمد که آن افراد باطن دنیا را نمی دانند و به طور عادی انتظار می رفت که گفته شود آنها از باطن دنیا غافلند، اما گفته شده است که آنها از آخرت غافلند. واضح است که این سیاق گویای این مطلب می باشد که آخرت باطن دنیاست. همانگونه که مثلاً به دوست خود می گوییم تو ظاهر کلام من را فهمیدی و چیز دیگر را نفهمیدی و منظور این است که باطن حرف من را نفهمیدی.

آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.

2. «كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ /لَتَرَوُنَّ الْجَحیم »"نه،قطعاً اگر به علم الیقین برسید/آن وقت دوزخ را خواهید دید"( سوره تکاثر آیه 5و6)
ظاهر این آیه اینست که اگر اینان علم الیقین داشتند آتش را مشاهده می کردند و نگفته در زمان و مکانی دیگر بلکه ظاهرش اینست که همین جا آتش وجود دارد اما این افراد نمی توانند مشاهده کنند.
خب این افراد که ظاهر را مشاهده می کنند پس لاجرم این آتش باید در ظاهر دنیا نباشد و غیر از ظاهر هم چیزی جز باطن نیست. پس آتش در باطن همین دنیاست.
3. «إِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا»" آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد"
ظاهر این آیه هم گویای این است که کسانی که ظالمانه مال یتیم را می خورند، در واقع آتش می خورند. این آیه نمی گوید این افراد در زمان و مکانی دیگر آتش خواهند خورد بلکه ظاهرش این است که همین مال یتیم برای آنها آتش است. خب در اینجا که چیزی آتش نگرفت پس معلوم می شود که منظور ظاهر نیست و آتش، در باطن است.
4. «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»"بدانید كه زندگى دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و اولاد است مثل آن بارانى است كه كفار از روییدن گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك مى شوند، دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى باشد."(سوره حدید آیه 20)
در این آیه قسمت «وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ...» را می توان به لَعِبٌ عطف کرد و به این ترتیب معنا اینگونه می شود که همین زندگی ظاهری دنیا که از این پنج چیز تشکیل یافته است یک باطنی دارد که آنها به صورت عذاب شدید و یا مغفرت و رضای خدا بوده و بدین نحو جلوه می نماید.

در روایات هم نمونه هایی می توان آورد که گویای همین مسأله است:

1) روایت معراج

 پیامبر (صلی الله و علیه و آله ) در شب معراج خود برخی از جهنمیان را مشاهده کردند.(1) آنان زنانی بودند که در دنیا اعمال بدی را مرتکب شده بودند و به واسطه اعمال مختلف، به عذاب های مختلفی دچار شده بودند.

2) حدیث حقیقت

بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.

پیامبر (صلی الله و علیه و آله)، یک روز صبح، پس از برگزاری نماز صبح با اهل صفه، چشمش به جوانی افتاد با وضعیتی خاص، که توجه حضرت را جلب کرد. او حارثة بن نعمان انصاری بود. حضرت جویای احوال وی شد; و آنگاه صحبت هایی مطرح شد که به عنوان «حدیث حقیقت » شناخته می شود.
مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی در باب «حقیقت ایمان و یقین» از «کتاب ایمان و کفر» درباره دیدار پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و حارث، دو حدیث نقل کرده است که هر دو از قول امام صادق (علیه السلام) می باشد. مضمون این دو حدیث یکی است.
 در این گفتگو اینگونه آمده است :"حارث به پیامبر (صلی الله و علیه و آله) می گوید گویا عرش پروردگارم را می نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می بینم که در بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند که گویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می شنوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او بنده ای است که خداوند دلش را نورانی فرموده و خطاب به او فرمود: بصیرت یافتی، ثابت باش."(2)
 جوانی که به درجاتی از کمال رسیده بوده است بهشت و جهنم را می دیده است و پیامبر (صلی الله و علیه و آله) هم به نحوی بر آن صحه گذاشته اند. این تأیید این مسأله است که بهشت و جهنم مکان و زمانی دیگر ندارد بلکه به گونه ای بوده است که آن جوان در همان زمان و مکان در ورای ظاهر امری دیگر را مشاهده می کرده است.
در این زمینه می توان آیات و روایات زیادی آورد و همچنین به لحاظ عقلی و فلسفی این مسأله مقبول حکما بوده و می توان برای آن ادله فلسفی اقامه کرد، که از اطاله کلام صرف نظر می کنیم.


نتیجه:
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت که آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.
 «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» "و این زندگى دنیا چیزى جز لهو و بازى نیست و به درستى كه زندگى حقیقى، آخرت است اگر بناى فهمیدن داشته باشند."(سوره عنکبوت، آیه 64)
نکته پایانی آن است که بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/24
زمان : 08:40 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Lbwtwinia 1396/07/28 07:09 ب.ظ
cialis 100 - http://doverpharma.com/
cialis soft pills <a href=http://doverpharma.com/>Cialis without prescription</a> ’
JbecENGART 1396/07/28 06:42 ب.ظ
what is cialis - http://pillsme.com/
buying cialis <a href="http://pillsme.com/">cialis</a> ’
TbdfstydaY 1396/07/28 06:42 ب.ظ
online pharmacy viagra - http://getviagrapills.com/
lowest price viagra <a href=http://getviagrapills.com/>viagra online</a> ’
KshffInvore 1396/07/28 06:41 ق.ظ
american online marketing payday loan
<a href="https://loanenav.net/">instant payday loans</a>
best payday loan website
<a href=https://loanenav.net/>payday loans online</a> ’
CdhhcExparf 1396/07/28 04:18 ق.ظ
payday loans
<a href="https://loans7foal.com/">online payday loans</a>
payday loans companies
<a href=https://loans7foal.com/>payday loans online</a> ’
MinyiDieste 1396/07/27 11:41 ب.ظ
auto payday loans
<a href="https://loanscerj.com/">instant payday loans</a>
small loans
<a href=https://loanscerj.com/>payday loans online</a> ’
Kshffencarf 1396/07/27 09:09 ب.ظ
advance
<a href="https://loanenav.net/">same day payday loans</a>
loans with no credit check
<a href=https://loanenav.net/>payday loans</a> ’
Egqeesselm 1396/07/27 08:12 ب.ظ
finance payday
<a href="https://loansczne.com/">payday loans online</a>
cash advance payday loan
<a href=https://loansczne.com/>best payday loans</a> ’
Lvbnyaccume 1396/07/27 04:31 ب.ظ
loan calculators
<a href="https://loansnerc.org/">payday loans online</a>
startup business loans
<a href=https://loansnerc.org/>payday loans online same day</a> ’
CetyFluins 1396/07/27 04:04 ب.ظ
federal student loans
<a href="https://loans24rjn.com/">payday loans online direct lenders only</a>
canadian payday loan association
<a href=https://loans24rjn.com/>online payday loans</a> ’
JtnbvbBlesse 1396/07/27 02:14 ب.ظ
1500 payday loan guaranteed
<a href="https://paydaycnrs.net/">payday loans online</a>
can military get payday loans
<a href=https://paydaycnrs.net/>payday loan online</a> ’
LvbnySkethy 1396/07/27 02:07 ب.ظ
best payday loans
<a href="https://loansnerc.org/">get payday loan</a>
personal loans poor credit
<a href=https://loansnerc.org/>payday loans</a> ’
CetyPreova 1396/07/27 01:46 ب.ظ
student loan help
<a href="https://loans24rjn.com/">online payday loans</a>
direct loans
<a href=https://loans24rjn.com/>payday loans online direct lenders only</a> ’
Ltvyhacrorn 1396/07/27 12:09 ب.ظ
1 hr payday loan
<a href="https://loansnzyr.com/">bad credit payday loans</a>
badcredit payday loans
<a href=https://loansnzyr.com/>cash advance near me</a> ’
JtnbvbArtisE 1396/07/27 11:58 ق.ظ
loans
<a href="https://paydaycnrs.net/">fast payday loan</a>
same day cash loans bad credit
<a href=https://paydaycnrs.net/>payday loans online</a> ’
FqxsEncada 1396/07/27 11:45 ق.ظ
canadian payday loans
<a href="https://paydayceinf.org/">payday day loans</a>
car loan website
<a href=https://paydayceinf.org/>payday loans</a> ’
DvegOblify 1396/07/27 11:42 ق.ظ
no credit check online payday loans
<a href="https://paydayobns.com/">fast payday loan</a>
business payday loans
<a href="https://paydayobns.com/">payday loans</a> ’
LtvyhIllelo 1396/07/27 11:21 ق.ظ
bad credit loan
<a href="https://loansnzyr.com/">payday loans online</a>
online payday loans instant approval
<a href=https://loansnzyr.com/>speedy cash near me</a> ’
Cdhhctwinia 1396/07/27 10:30 ق.ظ
small business loans bad credit
<a href="https://loans7foal.com/">payday loans</a>
loan for bad credit
<a href=https://loans7foal.com/>pay day loans</a> ’
GsbnAngego 1396/07/27 03:36 ق.ظ
online payday loans - https://loanscerj.com/
instant personal loans <a href=https://loanscerj.com/>payday day loans</a> ’
EgqeAtmofe 1396/07/27 01:30 ق.ظ
personal loans bank
<a href="https://loansczne.com/">payday loans online</a>
cash loans bad credit
<a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’
VvhklSlect 1396/07/27 12:44 ق.ظ
personal loans debt consolidation - https://loans7foal.com/
emergency loans <a href=https://loans7foal.com/>pay day loans</a> ’
DvegThycle 1396/07/26 11:52 ب.ظ
bad credit loans no payday loans
<a href="https://paydayobns.com/">payday loans online</a>
approved payday loans
<a href="https://paydayobns.com/">online payday loans</a> ’
Fqxsacoumn 1396/07/26 11:52 ب.ظ
direct lenders online
<a href="https://paydayceinf.org/">payday loan online</a>
loans online
<a href=https://paydayceinf.org/>payday cash loan</a> ’
Gsbnphyday 1396/07/26 08:10 ب.ظ
payday loans bad credit - https://loanscerj.com/
1500 payday loan guaranteed <a href=https://loanscerj.com/>payday loans</a> ’
Hjntnosaup 1396/07/26 05:49 ب.ظ
apply for payday loans online - https://loanenav.net/
businesses loans <a href=https://loanenav.net/>payday loans online</a> ’
Secvvarguff 1396/07/26 05:03 ب.ظ
personal loans bad credit - https://loansczne.com/
best payday loan lenders <a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’
KmrcGombag 1396/07/26 12:39 ب.ظ
bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan - https://loans24rjn.com/
bad credit car loan <a href=https://loans24rjn.com/>cash advance definition</a> ’
Kmrcnerobe 1396/07/26 10:42 ق.ظ
no fax no teletrack payday loans - https://paydaycnrs.net/
get loan online <a href=https://paydaycnrs.net/>payday loans</a> ’
Kmrclayeby 1396/07/26 10:23 ق.ظ
same day payday loans - https://loans24rjn.com/
best payday loan online <a href=https://loans24rjn.com/>payday loans online direct lenders only</a> ’
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.