تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
نظرات |

مهدی این امت از میان این پیشوایان است، او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داوود و صبر ایوب است... او در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است.
فاطمه اسداللهی طاهری - بخش مهدویت تبیان

همه حجج الهی علیهم السلام "نور الله" هستند و هدفشان هدایت و اشاعه نور ایمان در دلهای مردم بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الأنبیاء هستند، و امام مهدی علیه السلام خاتم الأوصیاء، آخرین امام از سلسله ائمه علیهم السلام و جانشینان ایشان می باشند که اهداف و زحمات همه حجج الهی را به سرانجام می رسانند.

شبیه ترین افراد به پیامبر رحمت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول خوبی ها و رحمت برای جهانیان بودند، امام عصر علیه السلام نیز رحمت برای جهانیان هستند (1) و شبیه ترین افراد به ایشان می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالی من و آنان (علی و حسن و حسین علیهم السلام) را حجتهایی بر بندگانش قرار داده است و از صلب حسین امامانی که دین مرا بر پا می دارند و وصیّت مرا حفظ می کنند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و مهدی امّت من است که در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است...» (2)

صاحب کمالات پیامبران

مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود

امام عصر علیه السلام عصاره تمام خوبی ها و کمالات فرستادگان الهی در طول تاریخ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «تعداد پیشوایان بعد از من دوازده نفر می باشند به تعداد ماههای سال و مهدی این امت از میان این پیشوایان است او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داود و صبر ایوب است.» (3)

درخشنده ترین ستاره

در آسمان امامت، ستاره پر فروغ امام عصر علیه السلام از تلالؤ و درخشندگی بیشتری برخوردار است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کنند که در شب معراج خداوند انوار امامان علیهم السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان داد. امام عصر علیه السلام در میان امامان دیگر مانند ستاره ای درخشان بود.(4) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند می پرسد: اینها چه کسانی هستند؟ خداوند می فرماید: امامان و این قائم است، آن كه حلال مرا حلال كند و حرام مرا حرام كند و به وسیله او از دشمنانم انتقام گیرم و او مایه راحتى (و آسایش) دوستان من است و او است كه دل پیروانت را از ظالمان و منكران و كافران شفا و بهبود می بخشد.» (5)
در این سخن خداوند این خصوصیات را برای امام مهدی علیه السلام ذکر می کند:
الف- حلال کننده حلال خدا و حرام کننده حرام او؛
امام عصر علیه السلام دین اسلام را گسترش خواهند داد و حلال و حرام خدا را برای مردم تبیین خواهند کرد.
ب- انتقام گیرنده از دشمنان خدا؛
 انتقام از دشمنان خداوند بعد از ظهور و به دست امام عصر علیه السلام صورت خواهد گرفت.
ج- مایه راحتی دوستان خدا؛


امام عصر علیه السلام پیام آور رحمت هستند و برای مؤمنان و دوستان خدا مایه آسایش و راحتی می باشند.
د- شفابخش دلهای پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله از [زخمهای] ظالمان و منکران و کافران.
مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود.

قیام کننده به حق

آخرین جانشین الهی و نور امید تمام مؤمنان و مظلومان عالم در طول تاریخ برای دعوت به حق، قیام خواهد کرد. سلمان فارسی می گوید خدمت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله رسیدم ایشان حسین علیه السلام را بر زانو نشانده و بر سر و صورتش بوسه می زد به وی می فرمود: «تو حجت خدائی و پسر حجت خدا و پدر نه حجتی که از صلب تو هستند. که نهمین آنها قائمشان می باشد.» (6)

آشکار کننده امر خدا پس از سرگردانی مردم

چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد

آشکار شدن دین اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان وعده الهی است (7)  که در زمان امام عصر علیه السلام محقق خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند «... او بعد از غیبت طولانی و سرگردانی مردم، ظاهر می شود; امر خدا را آشکار می کند و دین حق را ظاهر می سازد...» (8)

تأیید شده به خدا و یاری فرشتگان

نصرت و کمک خداوند و یاری فرشتگان همراه امام عصر علیه السلام خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند: «... به یاری خداوند تأیید می گردد، و بوسیله فرشتگان یاری می شود ...» (9)

گشاینده قلعه های گمراهی

امام عصر علیه السلام بیدار کننده جانهای فرو رفته در خواب غفلت و از بین برنده دیوارهای مستحکم قلعه های گمراهی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: «... به زودى خداوند از صلب حسین نه تن از امامان امین و معصوم را بیرون آورد، و از ما است مهدى این امّت كه چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد، قلعه های گمراهی را می گشاید و دلهای غفلت زده را بیدار می کند و در آخر الزمان دین را به پا می دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد ...» (10)

فاتح مشارق و مغارب زمین

در دوران امام عصر علیه السلام، تمام زمین به دست ایشان و یارانش فتح می شود و تمام زمین تحت حکومت جهانی امام عصر علیه السلام قرار خواهد گرفت. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «... امامان بعد از من دوازده نفرند، اول ایشان تو هستی، یا علی، و آخرین آنها قائم است که خدا به دستش مشارق و مغارب زمین را می گشاید ...» (11)

برقرار کننده عدل و داد در زمین

برقراری عدالت در تمام کره زمین هدف و آرزوی همه انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ بوده است و تحقق بخش این هدف آخرین ذخیره الهی می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «جانشینان بعد از من به تعداد سرپرستان بنی اسرائیل، دوازده نفر می باشند.» سپس دستش را بر پشت امام حسین علیه السلام گذاشتند و فرمودند: «نه نفر از نسل او و نهمین آنها مهدی است که زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد ...» (12)

پی نوشت:

1-صدوق، کمال الدین، ج1، باب28، ح1، ص310: «... ثُمَّ أُكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ رَحْمَه لِلْعَالَمِین ...»
2-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
3- همان، ص 43.
4-کانه کوکب دری فی وسطهم.
5-همان، ص152 و 153.
6- همان، ص 46
7- هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ.( توبه / 33.)
8-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
9-همان، ص 10 و 11.
10-همان، ص 63 و 64.
11-همان ،ص 196 و 197
12-همان، ص 47.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/14
زمان : 09:30 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
mens drew couto 23 samford bulldogs jersey 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_17/nike-flyknit-racer-drop-date ">nike flyknit racer drop date</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_18/buy-nike-free-run-5.0-nike-air-max-with-stars ">buy nike free run 5.0 nike air max with stars</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_19/lebron-11-fire-in-boys-doernbecher-air-max-95-for-sale ">lebron 11 fire in boys doernbecher air max 95 for sale</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_2/best-25-nike-cheetah-shoes-ideas-on-pinterest ">best 25 nike cheetah shoes ideas on pinterest</a>
mens drew couto 23 samford bulldogs jersey http://www.texasbaptistencampment.net/NCAAF_32/mens-drew-couto-23-samford-bulldogs-jersey
nike fly night shoes nike fly wade jordan black blue 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.sparkvideo.net/NCAAF_34/youth-chase-skuza-67-washington-huskies-jersey ">youth chase skuza 67 washington huskies jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NCAAF_35/womens-amadou-fofana-97-oklahoma-state-cowboys-jersey ">womens amadou fofana 97 oklahoma state cowboys jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NFL_26/kids-teamcolor-everson-griffen-97-minnesota-vikings-jersey ">kids teamcolor everson griffen 97 minnesota vikings jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NFL_27/baby-game-charles-tapper-99-dallas-cowboys-jersey ">baby game charles tapper 99 dallas cowboys jersey</a>
nike fly night shoes nike fly wade jordan black blue http://www.lazyotter.net/Shoes_12/nike-fly-night-shoes-nike-fly-wade-jordan-black-blue
kids game vernon butler 92 carolina panthers jersey 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.cartamaps.net/Shoes_13/zumba-shoes-nike-shox-electro ">zumba shoes nike shox electro</a><a href="http://www.cartamaps.net/Shoes_14/white-bright-blue-adipure-11pro ">white bright blue adipure 11pro</a><a href="http://www.cartamaps.net/Shoes_15/nike-shox-from-china-at-wholesale ">nike shox from china at wholesale</a><a href="http://www.cartamaps.net/Shoes_16/cheap-wholesale-air-jordans-from-china ">cheap wholesale air jordans from china</a>
kids game vernon butler 92 carolina panthers jersey http://www.kbdental.net/NFL_27/kids-game-vernon-butler-92-carolina-panthers-jersey
youth new york yankees white home replica custom jersey 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.edenspath.net/Shoes_1/mens-air-jordan-retro-xiv-low ">mens air jordan retro xiv low</a><a href="http://www.edenspath.net/Shoes_10/mens-nike-kobe-10-elite-low-htm-flyknit-multi-color ">mens nike kobe 10 elite low htm flyknit multi color</a><a href="http://www.edenspath.net/Shoes_11/jual-nike-cortez-basic-nylon ">jual nike cortez basic nylon</a><a href="http://www.edenspath.net/Shoes_12/nike-air-max-bw-881981-400 ">nike air max bw 881981 400</a>
youth new york yankees white home replica custom jersey http://www.boyntonbeachchiropractor.net/MNS_37/youth-new-york-yankees-white-home-replica-custom-jersey
size x nike air max light cement pack 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.idealizr.net/Shoes_17/nike-air-zoom-generation-1 ">nike air zoom generation 1</a><a href="http://www.idealizr.net/Shoes_18/nike-lunarglide-7-black-green ">nike lunarglide 7 black green</a><a href="http://www.idealizr.net/Shoes_19/cincinnati-bengals-apparel-clearance ">cincinnati bengals apparel clearance</a><a href="http://www.idealizr.net/Shoes_2/nike-air-max-lebron-vii-low-rp-new-jersey-nets ">nike air max lebron vii low rp new jersey nets</a>
size x nike air max light cement pack http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_10/size-x-nike-air-max-light-cement-pack
nike lunarglide 8 le black and gold womens 1398/03/6 04:20 ق.ظ
<a href="http://www.baltimoretemple.net/Shoes_6/retro-5-black-metallic ">retro 5 black metallic</a><a href="http://www.baltimoretemple.net/Shoes_7/nike-shield-footwear-collection ">nike shield footwear collection</a><a href="http://www.baltimoretemple.net/Shoes_8/nike-lebron-xiii-lifestyle-noir-or ">nike lebron xiii lifestyle noir or</a><a href="http://www.baltimoretemple.net/Shoes_9/new-balance-999-grey-black ">new balance 999 grey black</a>
nike lunarglide 8 le black and gold womens http://www.daf-ondemand.net/Shoes_5/nike-lunarglide-8-le-black-and-gold-womens
gamefly free trial 1398/02/11 04:10 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
I did however expertise several technical points using this website,
since I experienced to reload the website a lot of times previous to I
could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will very
frequently affect your placement in google and could damage your high
quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and could look out for a
lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon.
nike roshe grey green 1398/02/7 01:16 ق.ظ
<a href="http://www.bellewow.com/1/air-jordans-xxviii ">air jordans xxviii</a><a href="http://www.bellewow.com/10/nike-air-pegasus-new-racer ">nike air pegasus new racer</a><a href="http://www.bellewow.com/11/nike-air-huarache-nm-pink ">nike air huarache nm pink</a><a href="http://www.bellewow.com/12/the-ladies-are-about-to-get-two-adidas-models-done-up-in-a-hot-pink-motif.-although-october-is-long ">the ladies are about to get two adidas models done up in a hot pink motif. although october is long</a>
nike roshe grey green http://www.keilarunstheusa.com/1/nike-roshe-grey-green
nike kobe elite ix low 1398/02/7 01:15 ق.ظ
<a href="http://www.millertippens.com/20/air-jordan-9-low-retro-white-black-2016-cheap-on-sale-4 ">air jordan 9 low retro white black 2016 cheap on sale 4</a><a href="http://www.millertippens.com/21/air-griffey-max-2-gd-cool-grey ">air griffey max 2 gd cool grey</a><a href="http://www.millertippens.com/22/mens-asics-gel-kayano-21-orange-pink ">mens asics gel kayano 21 orange pink</a><a href="http://www.millertippens.com/23/nike-air-max-95-city-qs-midnight-navy-distance-blue-white ">nike air max 95 city qs midnight navy distance blue white</a>
nike kobe elite ix low http://www.plohohorosho.com/28/nike-kobe-elite-ix-low
http://www.vistaprops.com/fr/availability/retail 1398/02/1 03:47 ب.ظ
プラダ、セリーヌ、ゴヤール、ブルガリバッグ、財布コピー商品は他店よりも質が高く、金額も安くなっております。
https://pkfslovo.ru/fotootchety/ 1398/02/1 03:46 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安ショッピングモール!ブランドスーパーコピー品ごとにぱっと見て全然違わないほどの外観を持ち
minecraft 1398/01/17 12:23 ب.ظ
My relatives always say that I am killing my time here at web, but I
know I am getting know-how all the time by reading thes fastidious content.
minecraft 1398/01/16 01:44 ب.ظ
You should be a part of a contest for one of the highest quality websites on the net.

I will highly recommend this site!
minecraft 1398/01/16 09:15 ق.ظ
I think the admin of this website is in fact working hard for his site, because
here every information is quality based information.
minecraft 1398/01/15 06:59 ب.ظ
Your method of explaining all in this article is in fact good, every one can simply know it, Thanks
a lot.
big and tall elite hunter bradley 53 green bay packers jersey 1398/01/15 08:13 ق.ظ
<a href="http://www.schoenetoene.net/MNS_36/russell-westbrook-oklahoma-city-thunder-fanatics-branded-youth-fast-break-replica-jersey-blue-icon-edition ">russell westbrook oklahoma city thunder fanatics branded youth fast break replica jersey blue icon edition</a><a href="http://www.schoenetoene.net/MNS_37/womens-theo-valls-18-nimes-jersey ">womens theo valls 18 nimes jersey</a><a href="http://www.schoenetoene.net/MNS_38/giancarlo-stanton-new-york-yankees-majestic-cool-base-player-replica-jersey-white ">giancarlo stanton new york yankees majestic cool base player replica jersey white</a><a href="http://www.schoenetoene.net/MNS_39/mens-maikel-franco-7-philadelphia-phillies-team-jersey ">mens maikel franco 7 philadelphia phillies team jersey</a>
big and tall elite hunter bradley 53 green bay packers jersey http://www.care2shops.net/NFL_28/big-and-tall-elite-hunter-bradley-53-green-bay-packers-jersey
mens scottie upshall 9 st louis blues replica jersey 1398/01/15 08:12 ق.ظ
<a href="http://www.care2shops.net/MNS_40/andrew-benintendi-boston-red-sox-majestic-womens-team-cool-base-player-jersey-white ">andrew benintendi boston red sox majestic womens team cool base player jersey white</a><a href="http://www.care2shops.net/NCAAF_31/womens-brentavious-glanton-97-georgia-tech-yellow-jackets-jersey ">womens brentavious glanton 97 georgia tech yellow jackets jersey</a><a href="http://www.care2shops.net/NCAAF_32/youth-mitchell-bailey-88-jacksonville-dolphins-jersey ">youth mitchell bailey 88 jacksonville dolphins jersey</a><a href="http://www.care2shops.net/NCAAF_33/womens-chance-key-83-ut-martin-skyhawks-jersey ">womens chance key 83 ut martin skyhawks jersey</a>
mens scottie upshall 9 st louis blues replica jersey http://www.nextelligent.net/NHL_22/mens-scottie-upshall-9-st-louis-blues-replica-jersey
ryan braun milwaukee brewers majestic womens alternate cool base replica player jersey white 1398/01/15 08:11 ق.ظ
<a href="http://www.nwplasticsurgery.net/Shoes_6/tony-parker-leaves-nike-signs-with-peak ">tony parker leaves nike signs with peak</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/Shoes_7/air-jordan-xi-cool-grey-air-jordan-xi-11-retro ">air jordan xi cool grey air jordan xi 11 retro</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/Shoes_8/womens-nike-free-flyknit-4-0-black-yellow ">womens nike free flyknit 4 0 black yellow</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/Shoes_9/air-max-97-sapphire ">air max 97 sapphire</a>
ryan braun milwaukee brewers majestic womens alternate cool base replica player jersey white http://www.theoffsetproject.net/MNS_36/ryan-braun-milwaukee-brewers-majestic-womens-alternate-cool-base-replica-player-jersey-white
air jordan 1 anodized metallic silver white new detailed images 1398/01/15 08:11 ق.ظ
<a href="http://www.sheistheboss.net/Shoes_20/nike-kd-8-basketball-shoes-grey-orange-online-for-sale-4 ">nike kd 8 basketball shoes grey orange online for sale 4</a><a href="http://www.sheistheboss.net/Shoes_3/nike-sportswear-court-force-high-valentine-s-day-pack-2010 ">nike sportswear court force high valentine s day pack 2010</a><a href="http://www.sheistheboss.net/Shoes_4/kd-9-multicolor ">kd 9 multicolor</a><a href="http://www.sheistheboss.net/Shoes_5/nike-airmax-2012-men-mainblue-sky ">nike airmax 2012 men mainblue sky</a>
air jordan 1 anodized metallic silver white new detailed images http://www.thechristiantreatmentcenter.net/Shoes_13/air-jordan-1-anodized-metallic-silver-white-new-detailed-images
nike air foamposite pro black gorge green gym red girls size 1398/01/15 08:11 ق.ظ
<a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_17/nike-ruckus-mid-sl-upcoming-colorways ">nike ruckus mid sl upcoming colorways</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_18/adidas-predator-tf ">adidas predator tf</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_19/adidas-neo-leather-royal-blue ">adidas neo leather royal blue</a><a href="http://www.techsmartsystems.net/Shoes_2/nike-air-max-speed-turf-49ers-for-sale ">nike air max speed turf 49ers for sale</a>
nike air foamposite pro black gorge green gym red girls size http://www.oxfordfamilydentistry.net/Shoes_2/nike-air-foamposite-pro-black-gorge-green-gym-red-girls-size
nike roshe run red marble american flag pride print custom 1398/01/15 08:11 ق.ظ
<a href="http://www.indevcor.net/NCAAF_34/womens-tahjai-watt-96-western-carolina-catamounts-jersey ">womens tahjai watt 96 western carolina catamounts jersey</a><a href="http://www.indevcor.net/NCAAF_35/youth-sam-philippi-14-pennsylvania-quakers-jersey ">youth sam philippi 14 pennsylvania quakers jersey</a><a href="http://www.indevcor.net/NFL_26/big-and-tall-elite-andrew-east-49-jacksonville-jaguars-jersey ">big and tall elite andrew east 49 jacksonville jaguars jersey</a><a href="http://www.indevcor.net/NFL_27/baby-limited-cassius-marsh-54-san-francisco-49ers-jersey ">baby limited cassius marsh 54 san francisco 49ers jersey</a>
nike roshe run red marble american flag pride print custom http://www.mrseddy.net/Shoes_15/nike-roshe-run-red-marble-american-flag-pride-print-custom-
mens boston red sox majestic red navy authentic collection on field 3 4 sleeve batting practice jersey 1398/01/15 08:10 ق.ظ
<a href="http://www.leshotelsparisiens.net/Shoes_6/jordans-5-grapes-gs ">jordans 5 grapes gs</a><a href="http://www.leshotelsparisiens.net/Shoes_7/womens-asics-gel-kinsei-4-gold ">womens asics gel kinsei 4 gold</a><a href="http://www.leshotelsparisiens.net/Shoes_8/nike-air-flight-89-deep-royal ">nike air flight 89 deep royal</a><a href="http://www.leshotelsparisiens.net/Shoes_9/nike-sb-dunk-black-and-white ">nike sb dunk black and white</a>
mens boston red sox majestic red navy authentic collection on field 3 4 sleeve batting practice jersey http://www.kevindacey.net/MNS_40/mens-boston-red-sox-majestic-red-navy-authentic-collection-on-field-3-4-sleeve-batting-practice-jersey
womens j p hadley 52 west virginia mountaineers jersey 1398/01/15 08:10 ق.ظ
<a href="http://www.sparkvideo.net/NHL_22/mens-leo-komarov-47-new-york-islanders-authentic-home-jersey ">mens leo komarov 47 new york islanders authentic home jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NHL_23/womens-john-moore-27-boston-bruins-replica-home-jersey ">womens john moore 27 boston bruins replica home jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NHL_24/womens-mark-giordano-5-calgary-flames-premier-away-jersey ">womens mark giordano 5 calgary flames premier away jersey</a><a href="http://www.sparkvideo.net/NHL_25/mens-jacob-de-la-rose-25-montreal-canadiens-replica-jersey ">mens jacob de la rose 25 montreal canadiens replica jersey</a>
womens j p hadley 52 west virginia mountaineers jersey http://www.jeveuxtout.net/NCAAF_32/womens-j-p-hadley-52-west-virginia-mountaineers-jersey
nike kyrie 2 gradient for sale 1398/01/15 08:10 ق.ظ
<a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_20/cork-nike-lebron-12-1 ">cork nike lebron 12 1</a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_3/mens-huaraches-sneakers ">mens huaraches sneakers</a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_4/new-balance-clearance ">new balance clearance</a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_5/reebok-reverse-jam-mid-navy-yellow-grey ">reebok reverse jam mid navy yellow grey</a>
nike kyrie 2 gradient for sale http://www.timrickaby.net/Shoes_15/nike-kyrie-2-gradient-for-sale
duck camo air max 90 japan 1398/01/15 08:10 ق.ظ
<a href="http://www.mastertilepool.net/NHL_22/youth-marcus-sorensen-20-san-jose-sharks-premier-player-jersey ">youth marcus sorensen 20 san jose sharks premier player jersey</a><a href="http://www.mastertilepool.net/NHL_23/youth-alex-debrincat-12-chicago-blackhawks-authentic-home-jersey ">youth alex debrincat 12 chicago blackhawks authentic home jersey</a><a href="http://www.mastertilepool.net/NHL_24/mens-andreas-borgman-55-toronto-maple-leafs-premier-away-jersey ">mens andreas borgman 55 toronto maple leafs premier away jersey</a><a href="http://www.mastertilepool.net/NHL_25/mens-brad-malone-24-edmonton-oilers-replica-player-jersey ">mens brad malone 24 edmonton oilers replica player jersey</a>
duck camo air max 90 japan http://www.communitysystemsfoundation.net/Shoes_3/duck-camo-air-max-90-japan
nike air max 2013 size 4 shoes 1398/01/15 08:09 ق.ظ
<a href="http://www.ncrhospital.net/MNS_40/womens-kyle-schwarber-12-chicago-cubs-player-jersey ">womens kyle schwarber 12 chicago cubs player jersey</a><a href="http://www.ncrhospital.net/NCAAF_31/youth-andrew-beardall-south-florida-bulls-jersey ">youth andrew beardall south florida bulls jersey</a><a href="http://www.ncrhospital.net/NCAAF_32/womens-jalen-washington-6-morehead-state-eagles-jersey ">womens jalen washington 6 morehead state eagles jersey</a><a href="http://www.ncrhospital.net/NCAAF_33/womens-ben-easington-37-usc-trojans-jersey ">womens ben easington 37 usc trojans jersey</a>
nike air max 2013 size 4 shoes http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_3/nike-air-max-2013-size-4-shoes
womens neil ramirez 58 cleveland indians team jersey 1398/01/14 01:48 ق.ظ
<a href="http://www.santaangeladafoligno.net/Shoes_6/kids-nike-light-up-shoes-pink ">kids nike light up shoes pink</a><a href="http://www.santaangeladafoligno.net/Shoes_7/nike-air-max-black-ladies ">nike air max black ladies</a><a href="http://www.santaangeladafoligno.net/Shoes_8/nike-ombre-air-max ">nike ombre air max</a><a href="http://www.santaangeladafoligno.net/Shoes_9/nike-air-max-90-essential-men-lifestyle-sneakers-new-anthracite-537384-059 ">nike air max 90 essential men lifestyle sneakers new anthracite 537384 059</a>
[url=http://www.farmacore.net/MNS_37/womens-neil-ramirez-58-cleveland-indians-team-jersey]womens neil ramirez 58 cleveland indians team jersey[/url]
mens asics gel noosa tri 9 yellow green 1398/01/14 01:45 ق.ظ
<a href="http://www.impressioab.net/Shoes_1/nike-air-jordan-play-in-these ">nike air jordan play in these</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_10/nike-kobe-11-elite-4kb-white-horse-multicolor ">nike kobe 11 elite 4kb white horse multicolor</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_11/wearing-jordan-45-women-online ">wearing jordan 45 women online</a><a href="http://www.impressioab.net/Shoes_12/2016-air-jordan-14-ferrari-chilling-red-black-vibrant-yellow-6 ">2016 air jordan 14 ferrari chilling red black vibrant yellow 6</a>
[url=http://www.globalip-solutions.net/Shoes_19/mens-asics-gel-noosa-tri-9-yellow-green]mens asics gel noosa tri 9 yellow green[/url]
womens nike free run 3.0 v6 white orange 1398/01/14 01:44 ق.ظ
<a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_6/nike-free-og-dune ">nike free og dune</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_7/adidas-neo-wei%c3%9f-and-blau ">adidas neo wei脽 and blau</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_8/air-jordan-9-anthracite-in-box ">air jordan 9 anthracite in box</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_9/jordan-6-red-size-51 ">jordan 6 red size 51</a>
[url=http://www.logicallongevity.net/Shoes_10/womens-nike-free-run-3.0-v6-white-orange]womens nike free run 3.0 v6 white orange[/url]
http://goo.gl/8r1Yuu 1398/01/11 09:44 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.