تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
نظرات |

مهدی این امت از میان این پیشوایان است، او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داوود و صبر ایوب است... او در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است.
فاطمه اسداللهی طاهری - بخش مهدویت تبیان

همه حجج الهی علیهم السلام "نور الله" هستند و هدفشان هدایت و اشاعه نور ایمان در دلهای مردم بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الأنبیاء هستند، و امام مهدی علیه السلام خاتم الأوصیاء، آخرین امام از سلسله ائمه علیهم السلام و جانشینان ایشان می باشند که اهداف و زحمات همه حجج الهی را به سرانجام می رسانند.

شبیه ترین افراد به پیامبر رحمت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول خوبی ها و رحمت برای جهانیان بودند، امام عصر علیه السلام نیز رحمت برای جهانیان هستند (1) و شبیه ترین افراد به ایشان می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالی من و آنان (علی و حسن و حسین علیهم السلام) را حجتهایی بر بندگانش قرار داده است و از صلب حسین امامانی که دین مرا بر پا می دارند و وصیّت مرا حفظ می کنند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و مهدی امّت من است که در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است...» (2)

صاحب کمالات پیامبران

مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود

امام عصر علیه السلام عصاره تمام خوبی ها و کمالات فرستادگان الهی در طول تاریخ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «تعداد پیشوایان بعد از من دوازده نفر می باشند به تعداد ماههای سال و مهدی این امت از میان این پیشوایان است او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داود و صبر ایوب است.» (3)

درخشنده ترین ستاره

در آسمان امامت، ستاره پر فروغ امام عصر علیه السلام از تلالؤ و درخشندگی بیشتری برخوردار است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کنند که در شب معراج خداوند انوار امامان علیهم السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان داد. امام عصر علیه السلام در میان امامان دیگر مانند ستاره ای درخشان بود.(4) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند می پرسد: اینها چه کسانی هستند؟ خداوند می فرماید: امامان و این قائم است، آن كه حلال مرا حلال كند و حرام مرا حرام كند و به وسیله او از دشمنانم انتقام گیرم و او مایه راحتى (و آسایش) دوستان من است و او است كه دل پیروانت را از ظالمان و منكران و كافران شفا و بهبود می بخشد.» (5)
در این سخن خداوند این خصوصیات را برای امام مهدی علیه السلام ذکر می کند:
الف- حلال کننده حلال خدا و حرام کننده حرام او؛
امام عصر علیه السلام دین اسلام را گسترش خواهند داد و حلال و حرام خدا را برای مردم تبیین خواهند کرد.
ب- انتقام گیرنده از دشمنان خدا؛
 انتقام از دشمنان خداوند بعد از ظهور و به دست امام عصر علیه السلام صورت خواهد گرفت.
ج- مایه راحتی دوستان خدا؛


امام عصر علیه السلام پیام آور رحمت هستند و برای مؤمنان و دوستان خدا مایه آسایش و راحتی می باشند.
د- شفابخش دلهای پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله از [زخمهای] ظالمان و منکران و کافران.
مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود.

قیام کننده به حق

آخرین جانشین الهی و نور امید تمام مؤمنان و مظلومان عالم در طول تاریخ برای دعوت به حق، قیام خواهد کرد. سلمان فارسی می گوید خدمت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله رسیدم ایشان حسین علیه السلام را بر زانو نشانده و بر سر و صورتش بوسه می زد به وی می فرمود: «تو حجت خدائی و پسر حجت خدا و پدر نه حجتی که از صلب تو هستند. که نهمین آنها قائمشان می باشد.» (6)

آشکار کننده امر خدا پس از سرگردانی مردم

چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد

آشکار شدن دین اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان وعده الهی است (7)  که در زمان امام عصر علیه السلام محقق خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند «... او بعد از غیبت طولانی و سرگردانی مردم، ظاهر می شود; امر خدا را آشکار می کند و دین حق را ظاهر می سازد...» (8)

تأیید شده به خدا و یاری فرشتگان

نصرت و کمک خداوند و یاری فرشتگان همراه امام عصر علیه السلام خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند: «... به یاری خداوند تأیید می گردد، و بوسیله فرشتگان یاری می شود ...» (9)

گشاینده قلعه های گمراهی

امام عصر علیه السلام بیدار کننده جانهای فرو رفته در خواب غفلت و از بین برنده دیوارهای مستحکم قلعه های گمراهی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: «... به زودى خداوند از صلب حسین نه تن از امامان امین و معصوم را بیرون آورد، و از ما است مهدى این امّت كه چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد، قلعه های گمراهی را می گشاید و دلهای غفلت زده را بیدار می کند و در آخر الزمان دین را به پا می دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد ...» (10)

فاتح مشارق و مغارب زمین

در دوران امام عصر علیه السلام، تمام زمین به دست ایشان و یارانش فتح می شود و تمام زمین تحت حکومت جهانی امام عصر علیه السلام قرار خواهد گرفت. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «... امامان بعد از من دوازده نفرند، اول ایشان تو هستی، یا علی، و آخرین آنها قائم است که خدا به دستش مشارق و مغارب زمین را می گشاید ...» (11)

برقرار کننده عدل و داد در زمین

برقراری عدالت در تمام کره زمین هدف و آرزوی همه انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ بوده است و تحقق بخش این هدف آخرین ذخیره الهی می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «جانشینان بعد از من به تعداد سرپرستان بنی اسرائیل، دوازده نفر می باشند.» سپس دستش را بر پشت امام حسین علیه السلام گذاشتند و فرمودند: «نه نفر از نسل او و نهمین آنها مهدی است که زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد ...» (12)

پی نوشت:

1-صدوق، کمال الدین، ج1، باب28، ح1، ص310: «... ثُمَّ أُكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ رَحْمَه لِلْعَالَمِین ...»
2-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
3- همان، ص 43.
4-کانه کوکب دری فی وسطهم.
5-همان، ص152 و 153.
6- همان، ص 46
7- هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ.( توبه / 33.)
8-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
9-همان، ص 10 و 11.
10-همان، ص 63 و 64.
11-همان ،ص 196 و 197
12-همان، ص 47.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/14
زمان : 09:30 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Danon Jewellery Instagram 1397/05/26 04:02 ب.ظ
Hamsa (Chamsa) Hand: In addition to being shaped like an oddly fashioned hand, many hamsas could have a watch displayed
in the palm of the hand.
rapid tone lawsuit 1397/05/26 03:10 ب.ظ
Somebody necessarily assist to make significantly posts I would state.
That is the very first time I frequented your web page and thus far?
I amazed with the research you made to create this actual
submit extraordinary. Magnificent process!
www.getnetworth.com 1397/02/23 10:29 ب.ظ
You havе remarked very interеstіng points!
ps nice site.
garciniacambogiapremium.net 1397/01/21 03:35 ق.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net 1397/01/17 02:06 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net 1397/01/14 08:10 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's Blow Boy 1397/01/14 12:16 ب.ظ
Do your self a favor, and print out your document, then offer it a
hard-copy edit.
http://garciniacambogiapremium.net/ 1397/01/14 10:55 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Can Pilates make you look taller? 1396/07/1 09:09 ق.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or
vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by
the way!
foot pain 1396/06/13 10:50 ق.ظ
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the good works guys I've incorporated you guys to our blogroll.
foot pain 1396/06/12 03:54 ق.ظ
Hi there I am so excited I found your webpage,
I really found you by error, while I was looking on Google
for something else, Anyways I am here now and would just like
to say cheers for a remarkable post and a all round entertaining blog
(I also love the theme/design), I don't have time to read it all
at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read much more, Please do keep up the excellent job.
where can i download music 1396/05/24 06:58 ب.ظ
I'm really impressed with your writing skills
and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did
you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing,
it's rare to see a great blog like this one these days.
music album downloader 1396/05/21 10:26 ق.ظ
Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging look easy. The whole look of your site is magnificent,
let alone the content!
legal music download sites 1396/05/21 02:15 ق.ظ
This site really has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.
Can you increase your height by stretching? 1396/05/16 01:15 ب.ظ
Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do
you have any points or suggestions? Thank you
Foot Complaints 1396/05/14 01:02 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?
mp3fiesta 1396/05/10 12:11 ب.ظ
whoah this blog is great i really like reading
your posts. Keep up the great work! You understand, many individuals are looking round for this info,
you could aid them greatly.
What causes the heels of your feet to burn? 1396/05/6 06:45 ب.ظ
Hey there fantastic website! Does running a blog such
as this take a lot of work? I have no understanding
of computer programming however I had been hoping to start my
own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please
share. I understand this is off subject however I simply had to ask.
Thank you!
http://aminakowalski.weebly.com/ 1396/03/10 10:24 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this website, because
i want enjoyment, for the reason that this this site conations actually nice funny material
too.
kristiekappa.wordpress.com 1396/02/31 05:31 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I have take note your stuff prior to and
you are simply too excellent. I actually like what you have obtained here,
really like what you're saying and the way by which you are saying it.
You are making it entertaining and you continue
to take care of to stay it smart. I can't wait to read far more from you.
This is really a wonderful site.
cost viagra 1396/02/26 08:45 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!
However, how could we communicate?
manicure 1396/02/8 11:15 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd like to find out some additional information.
how much cialis to take 1396/02/6 10:00 ق.ظ
This article is truly a good one it assists new internet
users, who are wishing in favor of blogging.
levitra samples 1396/02/1 11:55 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
My blog is in the exact same area of interest as yours and my users
would really benefit from a lot of the information you present
here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!
download music to iphone library 1396/01/24 08:15 ب.ظ
+Houdini Jeff no problem ;)
BHW 1396/01/22 06:02 ب.ظ
continuously i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this time.
manicure 1396/01/20 12:47 ق.ظ
Helpful info. Lucky me I discovered your website by accident, and I am shocked why this twist of fate didn't came about in advance!
I bookmarked it.
manicure 1396/01/16 03:41 ب.ظ
What's up to every body, it's my first pay a quick visit of this weblog; this blog carries remarkable and in fact good stuff for readers.
BHW 1396/01/11 08:09 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't understand then its up to other people
that they will help, so here it happens.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.