تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت
امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت
نظرات |

آگاهی بخشی به مردم، برای نجات از گمراهی ها و تفرقه ها و سوءباورها و ناامیدی های حاصله از غیبت حضرت مهدی علیه السلام، مسئولیتی بزرگ بود که بر دوش همه امامان معصوم علیهم السلام، بویژه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داده شده بود و با قلم و بیان و سلوک ویژه ی آن بزرگواران به انجام رسید.

چرا ماه به محاق رفت

بی تردید یکی از عواملی که باعث کنار گذاشته شدن نسبی امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام، و عدم حضور ظاهر و چشمگیر آن دو بزرگوار در صحنه اجتماع شده بود، بی لیاقتی مردم و بی توجهی آنان به ساحت مقدس امامان معصوم علیهم السلام بود که طی سالهای متمادی به تدریج رشد کرده و در آن دوران به اوج خود نزدیک شده بود.
دو عامل دیگر نیز در این میان دارای تأثیری غیرقابل انکار بودند، یکی ترس خلفای جور و درباریان آنان از قیام مردم به رهبری امام علیه السلام که سختگیریهای فراوان را بر ایشان تحمیل می کرد، و دیگری اراده حتمی خداوند بر نهان زیستی و غیبت طولانی دوازدهمین امام شیعیان، حضرت مهدی علیه السلام که اقتضا می کرد، نوعی مقدمه چینی و آماده سازی مردمی برای آن پیشاپیش صورت گیرد.

چند استراتژی برای غیبت بزرگ آخرالزمانی

با توجه به این عوامل است که می بینیم دوران زندگی و امامت دهمین و یازدهمین امام علیهماالسلام به عنوان حلقه وصلی بین دو دوران ظهور و غیبت، در هاله ای از پوشیدگی فرو رفته است. بویژه در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است. این جلوه ها، کیفیت برخورد با غیبت حضرت مهدی علیه السلام را روشن ساخته، قضاوت درباره چگونگی بهره بردن از امام غائب علیه السلام را آسان می کند.

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند. در اینجا به برخی از نامه ها و فرمایشات امام عسکری علیه السلام در این باره اشاره می شود.

هشدار اول) شکیبا باش و چشم انتظار فرج

امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای که به "علی بن حسین بن بابویه قمی" نگاشته است می فرماید: «بر تو باد که شکیبا باشی و چشم انتظار فرج بمانی، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: "برترین اعمال امت من انتظار فرج است." شیعیان ما همواره در اندوه بسر می برند تا زمانی که فرزندم ظهور نماید؛ آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله بشارت داد که: "زمین را از عدل و داد پر کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد." پس ای شیخ، ای ابوالحسن علی بن حسین! تمام شیعیان مرا به صبر فرمان ده که همانا خداوند زمین را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می رساند و سرانجام از آنِ تقواپیشگان است، سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر همه شیعیان ما باد.» (مناقب آل ابی طالب: 4/426)

هشدار دوم) غیبت خانماسوز

شیخ صدوق از "احمد بن اسحق" روایت کرده است که گفت: به حضور حضرت امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و می خواستم درباره امام پس از او سؤال کنم. حضرت پیش از آنکه سخنی بگویم فرمود: «ای احمد! خدای عزوجل از روزی که آدم را آفریده تاکنون، زمین را از حجت خالی نگذاشته و تا روز قیامت نیز خالی نخواهد گذاشت. بلکه همواره حجت خدا بر خلق او موجود است و خداوند به برکت او بلاها را از اهل زمین دور گرداند و به خاطر او باران را از آسمان فرو فرستد و برکتهای زمین را برویاند.» پس داخل خانه شد و با کودکی همچون ماه شب چهارده خارج شد و پس از معرفی او فرمود: «به خدا سوگند که غائب خواهد شد، غیبتی که در آن هیچ کس از هلاکت و گمراهی نجات نیابد؛ مگر کسی که بر اعتقاد به امامت او ثابت قدم بماند و خداوند او را بر دعای برای تعجیل فرج توفیق عنایت کند.» (حق الیقین: 316)

هشدار سوم) سنتی از خضر و ذوالقرنین

"احمد بن اسحق" می گوید: روزی دیگر به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و گفتم: شنیدم که فرمودی در حضرت مهدی علیه السلام سنتی از خضر و ذوالقرنین هست. آن سنت چیست؟ فرمود: «طولانی شدن غیبت. به حقیقت پروردگار سوگند، غیبت او آنقدر طول خواهد کشید که اکثر معتقدین به امامت او از دین برگردند. و بر آیین حق کسی باقی نماند، جز آنکه خداوند در روز میثاق بر ولایت ما، از او پیمان گرفته و ایمان را در دل او جای داده و او را به روح ایمان تأیید کرده باشد.» (همان: 317)

هشدار چهارم) اطاعت کنید و پراکنده نشوید

 در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است

شیخ صدوق در روایتی دیگر به نقل از "محمد بن معاویه" و "محمد بن ایوب" و "محمد بن عثمان عمروی" آورده است که می گویند: ما چهل نفر بودیم که در خانه امام حسن عسکری علیه السلام گرد آمده بودیم. آن حضرت فرزند خویش صاحب الأمر علیه السلام را به ما نشان داد و فرمود: «این است امام شما بعد از من و او خلیفه من بر شماست. پس، از او اطاعت کنید و بعد از من پراکنده نشوید که در دین خود هلاک خواهید شد. او غیبتی خواهد داشت و شما از این پس او را نخواهید دید.» ما از منزل آن حضرت خارج شدیم و پس از چند روز خبر شهادت آن بزرگوار را شنیدیم.» (همان)
از این چند روایت و نمونه های دیگر، می توان به سنگینی بار مسؤلیتی که در انتقال سیر تاریخ شیعی از مرحله ظهور به مرحله غیبت بر دوش امام حسن عسکری علیه السلام نهاده شده بود، پی برد.

تلاش ناکام دشمن برای خاموش کردن نور خدا 

هراس و وحشت عباسیان از مهدی موعود علیه السلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نوید ظهورش را بارها داده و او را بزرگترین مصلح در تاریخ جامعه بشری معرفی کرده بود که طومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد ساخت، روز به روز بالا می گرفت. آنان می خواستند با از میان برداشتن نسل پیامبر صلی الله علیه و آله مانع ظهور امام منتظر علیه السلام گردند، چنانکه امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای به همین مطلب اشاره کرده است:
«پنداشته اند با کشتن من، نسلم را قطع خواهند کرد، حال آن که خداوند خواسته آنان را تکذیب کرده است و سپاس خدای را که مرا از جهان نبرد تا آن که جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق، شبیه ترین کس به پیامبر صلی الله علیه و آله است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ می کند، سپس او را ظاهر می سازد تا زمین را پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد، سرشار از عدالت و برابری کند.»

ما و تنها راه چاره

آنک شیعه آن دوران بود و امتحان بزرگ غیبت حجت خدا، همراه با ستم روزافزون عباسیان و فتنه های دین سوز و خانمان برانداز مخالفین ولایت. و اینک ما شیعه این دوران هستیم و امتحانی بزرگتر؛ امتحان غیبت امام زمان خود، همراه با ستم همه جانبه خیل مستکبران، و فتنه های عالمگیر همه مخالفان ولایت و اسلام و انسانیت. و گریزی نیست از مقاومت و انتظار و آماده کردن خود و جامعه برای حکومت جهانی امام زمان علیه السلام.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/09/29
زمان : 09:43 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
freelancer 1398/03/6 04:45 ب.ظ
I do not even understand how I stopped up here, but I believed this put up was good.
I do not realize who you might be but certainly you are going to a well-known blogger
in case you aren't already. Cheers!
download minecraft pc 1398/02/27 07:08 ق.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable
deal. I had been a little bit acquainted of
this your broadcast provided bright clear concept
minecraft 1398/01/19 05:44 ب.ظ
Very good write-up. I certainly appreciate this site. Thanks!
tinyurl.com 1398/01/16 09:36 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It in truth was once a enjoyment account it.

Glance complicated to more delivered agreeable from you! However, how could we communicate?
minecraft 1398/01/14 07:24 ب.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored to death at work so I decided to
check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the info
you present here and can't wait to take a look when I
get home. I'm surprised at how quick your blog
loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..

Anyways, amazing site!
minecraft 1398/01/12 04:20 ق.ظ
Just wish to say your article is as amazing. The clearness to your
submit is simply great and that i can suppose you're an expert in this subject.
Fine together with your permission let me to seize your RSS feed to stay up to date with drawing close post.
Thank you a million and please carry on the enjoyable work.
http://goo.gl/8r1Yuu 1398/01/10 09:10 ب.ظ
It is not my first time to pay a visit this website, i am visiting
this web page dailly and get nice information from here
everyday.
nike air max tailwind 7 yellow pink 1398/01/4 01:51 ق.ظ
<a href="http://www.marxgrpadvisors.com/20/air-jordan-fusion-3-blanc-noir ">air jordan fusion 3 blanc noir</a><a href="http://www.marxgrpadvisors.com/21/ultra-boost-oreo-3-0 ">ultra boost oreo 3 0</a><a href="http://www.marxgrpadvisors.com/22/air-max-blue-ladies-hyperdunks ">air max blue ladies hyperdunks</a><a href="http://www.marxgrpadvisors.com/23/jordan-6-valentines-day-kd-jordan-6-valentines-day ">jordan 6 valentines day kd jordan 6 valentines day</a>
[url=http://www.keepkeepagency.com/32/nike-air-max-tailwind-7-yellow-pink]nike air max tailwind 7 yellow pink[/url]
womens nike free 3 0 v5 ext orange red red running shoes 1398/01/4 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.blindbunnyproductions.com/20/reebok-kamikaze-zebra-craze-pack ">reebok kamikaze zebra craze pack</a><a href="http://www.blindbunnyproductions.com/21/adidas-originals-eqt-equipment-support-ultra-pk-semi-frozen-yellow-core-black-frozen-green ">adidas originals eqt equipment support ultra pk semi frozen yellow core black frozen green</a><a href="http://www.blindbunnyproductions.com/22/nike-air-max-slide-sandals ">nike air max slide sandals</a><a href="http://www.blindbunnyproductions.com/23/air-jordan-flight-9-green-bean ">air jordan flight 9 green bean</a>
[url=http://www.preventbullyingtulsa.com/2/womens-nike-free-3-0-v5-ext-orange-red-red-running-shoes]womens nike free 3 0 v5 ext orange red red running shoes[/url]
womens nike air max 95 gold red 1398/01/4 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.grayharperevents.com/35/nike-kyrie-2-ii-cavs-pe-wine-red-yellow-online ">nike kyrie 2 ii cavs pe wine red yellow online</a><a href="http://www.grayharperevents.com/36/nike-air-force-1-high-check-pack-light-bone-available-now ">nike air force 1 high check pack light bone available now</a><a href="http://www.grayharperevents.com/37/urban-industry-air-max-1 ">urban industry air max 1</a><a href="http://www.grayharperevents.com/38/adidas-y-pure-boost-triple-black ">adidas y pure boost triple black</a>
[url=http://www.bitcoinforclicks.com/38/womens-nike-air-max-95-gold-red]womens nike air max 95 gold red[/url]
nike air trainer sc black carbon fiber pine green 1398/01/4 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.davinteractivo.com/24/nike-lunar-eclipse-kaskus ">nike lunar eclipse kaskus</a><a href="http://www.davinteractivo.com/25/nike-air-max-2011-mens-running-shoes-black-and-red ">nike air max 2011 mens running shoes black and red</a><a href="http://www.davinteractivo.com/26/cheap-size-6-air-max-1-size-6-air-max ">cheap size 6 air max 1 size 6 air max</a><a href="http://www.davinteractivo.com/27/nike-roshe-one-print-deep-burgundy ">nike roshe one print deep burgundy</a>
[url=http://www.nerotmenuiserie.com/11/nike-air-trainer-sc-black-carbon-fiber-pine-green]nike air trainer sc black carbon fiber pine green[/url]
womens nike air max lunar 1 grey green 1398/01/4 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/13/nike-air-more-uptempo-white-red-mens-and-girls-for-sale-1 ">nike air more uptempo white red mens and girls for sale 1</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/14/nike-hyperdunk-2015-flyknit-grey-pink ">nike hyperdunk 2015 flyknit grey pink</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/15/nike-dunk-high-2012-all-star-pack ">nike dunk high 2012 all star pack</a><a href="http://www.advancedhealthcareservicesinc.com/16/air-jordan-phase-silver-blue ">air jordan phase silver blue</a>
[url=http://www.naiseniholla.com/8/womens-nike-air-max-lunar-1-grey-green]womens nike air max lunar 1 grey green[/url]
nike air max royal 1398/01/4 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/39/nike-air-max-tn-knicks ">nike air max tn knicks</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/4/nike-air-huarache-cinnamon-on-feet ">nike air huarache cinnamon on feet</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/40/mens-nike-shox-nz-black-yellow-shoes ">mens nike shox nz black yellow shoes</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/5/mens-nike-kd-8-basketball-shoes-red-black ">mens nike kd 8 basketball shoes red black</a>
[url=http://www.gbroundrocktx.com/4/nike-air-max-royal]nike air max royal[/url]
nike free flyknit 4.0 womens black gold 1398/01/4 01:49 ق.ظ
<a href="http://www.cap-vital.com/24/air-jordan-14-candy-cane-sizing ">air jordan 14 candy cane sizing</a><a href="http://www.cap-vital.com/25/adidas-gazelle-homme-indoor-noir-blanc-outlet-pas-cher ">adidas gazelle homme indoor noir blanc outlet pas cher</a><a href="http://www.cap-vital.com/26/air-tn-requin-homme-typique-blanc-5768 ">air tn requin homme typique blanc 5768</a><a href="http://www.cap-vital.com/27/tax-free-weekend-oklahoma-2017 ">tax free weekend oklahoma 2017</a>
[url=http://www.upstudiohair.com/34/nike-free-flyknit-4.0-womens-black-gold]nike free flyknit 4.0 womens black gold[/url]
womens nike cortez gold white 1397/11/25 09:24 ق.ظ
<a href="http://www.furnacerepaircopperfield.net/28/mens-nike-air-max-2017-red-blue-mens-nike-air-max-2017-red-blue ">mens nike air max 2017 red blue mens nike air max 2017 red blue</a><a href="http://www.furnacerepaircopperfield.net/29/converse-all-star-cheapest ">converse all star cheapest</a><a href="http://www.furnacerepaircopperfield.net/3/nike-free-3.0-hombre ">nike free 3.0 hombre</a><a href="http://www.furnacerepaircopperfield.net/30/nike-air-max-ham-cheap-nike-air-max ">nike air max ham cheap nike air max</a>
womens nike cortez gold white http://www.minneapolismakeup.com/201702/womens-nike-cortez-gold-white
2017 nike lebron 15 navy blue orange white shoes for sale 1397/11/25 09:23 ق.ظ
<a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/6/air-jordan-23-premier-red-air-jordan-23-premier-white-titanium-university-blue ">air jordan 23 premier red air jordan 23 premier white titanium university blue</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/7/mens-air-yeezy-ii-2-sp-max-90-blue-green ">mens air yeezy ii 2 sp max 90 blue green</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/8/adidas-neo-skate-grey-blue-0f79fdd8-13c5-426d-8128-be229486cc3e ">adidas neo skate grey blue 0f79fdd8 13c5 426d 8128 be229486cc3e</a><a href="http://www.drjlawrenceearldmd.top/9/air-max-lebron-viii-christmas ">air max lebron viii christmas</a>
2017 nike lebron 15 navy blue orange white shoes for sale http://www.franckcards.top/21/2017-nike-lebron-15-navy-blue-orange-white-shoes-for-sale
nike air flight 89 red sky blue 1397/11/25 09:23 ق.ظ
<a href="http://www.labrevenne.top/14/nike-air-max-1-acg-velvet-brown ">nike air max 1 acg velvet brown</a><a href="http://www.labrevenne.top/15/speckled-air-max-1-ebay ">speckled air max 1 ebay</a><a href="http://www.labrevenne.top/16/mens-nike-flyknit-racer-blue-black ">mens nike flyknit racer blue black</a><a href="http://www.labrevenne.top/17/nike-air-presto-pink-white-nike-air-presto-ultra-br-arctic-orange ">nike air presto pink white nike air presto ultra br arctic orange</a>
nike air flight 89 red sky blue http://www.bucurestiexpat.top/17/nike-air-flight-89-red-sky-blue
descargar facebook 1397/09/16 12:17 ق.ظ
magnificent points altogether, you simply won a brand new reader.
What may you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago?
Any certain?
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/26 01:22 ب.ظ
If you want to increase your experience simply keep
visiting this site and be updated with the latest
news posted here.
Sling TV 1397/08/23 07:45 ق.ظ
Hello, i feel that i noticed you visited my weblog so i got here to go back the choose?.I am attempting to to find things to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!
quest bars cheap 1397/08/13 12:02 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!
quest bars cheap 1397/08/13 11:39 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a
little comment to support you.
quest bars cheap 1397/08/12 06:53 ب.ظ
Outstanding post however I was wanting to know if you could
write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate
a little bit more. Thank you!
Benefits of Coconut Oil 1397/08/6 06:35 ق.ظ
Quality articles or reviews is the important to be a focus for the viewers to pay a quick visit the site,
that's what this site is providing.
nike air jordan flight plate 1397/08/2 07:40 ق.ظ
<a href="http://www.shoutstation.club/39/where-to-buy-wool-jordan-boots ">where to buy wool jordan boots</a><a href="http://www.shoutstation.club/4/nike-shox-deliver-grey-gold ">nike shox deliver grey gold</a><a href="http://www.shoutstation.club/40/nike-duke-femme-talon-haut-noir-bleu ">nike duke femme talon haut noir bleu</a><a href="http://www.shoutstation.club/5/air-force-1-linen-kith ">air force 1 linen kith</a>
nike air jordan flight plate http://www.filmlance.net/33/nike-air-jordan-flight-plate
mens nike free run 4.0 v3 purple gold 1397/08/2 07:40 ق.ظ
<a href="http://www.chihuahuamexico.net/39/new-air-jordans-2014-for-kids ">new air jordans 2014 for kids</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/4/vibram-fivefingers-classic-pink-black ">vibram fivefingers classic pink black</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/40/jordan-1-kids-shoes ">jordan 1 kids shoes</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/5/nike-air-force-1-high-premium-team-red-white ">nike air force 1 high premium team red white</a>
mens nike free run 4.0 v3 purple gold http://www.aquajump.net/11/mens-nike-free-run-4.0-v3-purple-gold
nike air max boys 2014 nike air max boys grade school 1397/08/2 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.fitness-muenchen.club/28/new-jordan-coming-out-1 ">new jordan coming out 1</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/29/adidas-floral-print-shoes ">adidas floral print shoes</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/3/nike-retro-air-max-90 ">nike retro air max 90</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/30/air-max-2016-print ">air max 2016 print</a>
nike air max boys 2014 nike air max boys grade school http://www.stmarksanglican.club/9/nike-air-max-boys-2014-nike-air-max-boys-grade-school
mens jordans bel air retro 5s bel air doudoune 1397/08/2 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.miramesachiropractic.net/6/nike-air-max-180-rebellion-nike-air-max-180 ">nike air max 180 rebellion nike air max 180</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/7/cheap-jordan-x11-cheap-jordan.com ">cheap jordan x11 cheap jordan.com</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/8/silver-nike-jordan-heels ">silver nike jordan heels</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/9/nike-air-jordan-blanche ">nike air jordan blanche</a>
mens jordans bel air retro 5s bel air doudoune http://www.secretalien.club/23/mens-jordans-bel-air-retro-5s-bel-air-doudoune
air jordan future blue silver 1397/08/2 07:37 ق.ظ
<a href="http://www.readinessliving.club/1/nike-air-max-90-essential-maroon-nike-air-max-90-essential-maroon ">nike air max 90 essential maroon nike air max 90 essential maroon</a><a href="http://www.readinessliving.club/10/nike-air-max-express-grey-and-solar-red ">nike air max express grey and solar red</a><a href="http://www.readinessliving.club/11/nike-air-max-tn-red-silver-nike-air-max-plus-tuned-1-lava-red ">nike air max tn red silver nike air max plus tuned 1 lava red</a><a href="http://www.readinessliving.club/12/nike-air-jordan-4-femme-noir-rouge ">nike air jordan 4 femme noir rouge</a>
air jordan future blue silver http://www.prefabricated-homes.club/40/air-jordan-future-blue-silver
tinder dating site 1397/07/24 03:59 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both
show the same results.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.